تنها در ایران


دعای والدین روی کیک تولد:
 پسرم انشالله مثل شهید حججی شهید بشی!