اگر اسلام مشکل داشت انیشتین بعد از شیعه شدن با پای پیاده به کربلا نمی رفت